Birželio 4 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje pasirašytas memorandumas dėl Nacionalinio verslumo ugdymo tinklo steigimo Lietuvoje. Susitarime, kurį pasirašė Švietimo, mokslo ir sporto ministras, Ekonomikos ir inovacijų viceministras, Socialinės apsaugos ir darbo viceministras, „Lietuvos Junior Achievement“, verslo, universitetų, mokyklų, nevyriausybinių organizacijų atstovai, įsipareigojama sudaryti prielaidas kiekvienam mokiniui įgyti praktinės bent 100 valandų verslumo patirties mokinių mokomosiose bendrovėse, suteikti galimybę kiekvienam įkurti savo mokomąją bendrovę, pripažinti ją kaip sudėtinę mokinio ugdymo dalį, padėti tvirtesnius verslumo ir finansinio raštingumo pagrindus mokykloje.

„Memorandumas, prie kurio prisideda tiek daug organizacijų, suteiks įkvėpimo bendriems darbams, bendriems rezultatams. Dėkojame „Lietuvos Junior Achievement“ už šią iniciatyvą ir svarų indėlį. Labai svarbu, kad mokykloje mokinys įgytų verslumo pagrindų, nes veiklos našumas, darbo kokybė, kritinis mąstymas, kūrybiškumas yra svarbus visose srityse ir visoms profesijoms. O svarbiausia tai, kad verslus požiūris yra žmogaus gerovės garantas“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

„Tai istorinis pavyzdys, kai bendrai misijai susivienija verslo, visuomenės, valstybės institucijų atstovai. Tyrimai rodo, kad net 78 proc. Lietuvos gyventojų norėtų kurti savo verslą, bet retas imasi šios rizikos, nes trūksta žinių, kaip tai daryti, trūksta įgūdžių ir, dažnu atveju, drąsos. Kuo anksčiau supažindinsime jaunuolius su iniciatyvumu ir galimybe kurti patiems, tuo greičiau jie įpras rizikuoti ir kurti ne tik verslus, bet ir kitas asmenines iniciatyvas, būti aktyviais, įsitraukusiais darbuotojais esamos organizacijose “, – sakė Andželika Rusteikienė, „Lietuvos Junior Achievement“ direktorė.

Praktinio verslumo ugdymo tinklas tampa VšĮ „Junior Achievement Europa“ inicijuoto ir Europos Komisijos patvirtinto verslumo ugdymo tinklo dalimi. Praktinio verslumo ugdymo tinklas – tai specializuotas tinklas, jungiantis valstybės įstaigų, verslo asocijuotų struktūrų, įmonių, ne pelno siekiančių organizacijų, mokslo ir švietimo įstaigų atstovus. Jo tikslas – didelį dėmesį skirti verslumo ugdymo praktikai, kokybei ir poveikiui.

Europos šalyse atliktais tyrimais nustatyta, kad mokiniai, įgiję verslumo patirties mokykloje, yra 50 proc. labiau linkę pradėti savo verslą. O 75 proc. mokytojų pritaria, kad verslumo ugdymas yra svarbus.

Šiandien, prieš pasirašant memorandumą, ministerijoje Jarle Tømmerbakke, „Junior Achievement Europa“ atstovas, taip pat pristatė 27 pastarųjų mėnesių Europoje atliktą tyrimą apie verslumo ugdymo poveikį mokiniams, mokyklos bendruomenei ir visuomenei. Pranešimą apie verslų požiūrį skaitė „Junior Achievement Worldwide“ programų kūrėjas, tyrėjas, knygų autorius Laris Farelis (Larry Farrell). Šio autoriaus knyga „Verslus požiūris“ Lietuvoje bus
išleista rudenį.

Verslumo ugdymo tinklas yra atviras ir kviečia prisijungti verslo, valstybės ir ne pelno siekiančias organizacijas.

Memorandumą pasirašė:

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija 
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
Asociacija „Investors’ Forum” 
Lietuvos pramonininkų konfederacija 
Lietuvos verslo angelų asociacija 
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija 
Lietuvos savivaldybių asociacija 
Žinių ekonomikos forumas
Mokyklų vadovų asociacija
Lietuvos verslo darbdavių konfederacija 
Lietuvos geografijos mokytojų asociacija 
Lietuvos tėvų forumas 
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas 
Kauno technologijos universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacija
Lietuvos moksleivių sąjunga
JCI Lietuva
Mešėkų laboratorija